เตาเผาขยะ รุ่น ACI 35 Series 1

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ รุ่น ACI 35 Series 1
ระบบของเตา : Natural Air Control Incinerator (A.C.I.)
ขนาด (ประมาณ) : W1,250 mm. x L1,250mm. x H1,700mm.
น้ำหนัก (ประมาณ) : 3,000kg.
ปริมาณที่เผาได้/ ชม. : 35 Kg/ชม.
อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ (ขยะเปียก:แห้ง) : 25:75
ห้องเผาไหม้ : 2 ห้องเผา
อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ : 400 ~ 800 ℃
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ : ไม่ใช้เชื้อเพลิงช่วยเผาไหม้
ระบบเติมอากาศ : ไม่มีระบบ หรืออุปกรณ์เติมอากาศ
อายุการใช้งาน : 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
การรับประกัน : 1 ปี นับจากวันเริ่มใช้งานหรือส่งมอบ