เตาเผาขยะ รุ่น ACI 150 SS1

MODEL ACI 50 SERIES 1
MODEL ACI 50 SERIES 1
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ รุ่น ACI 150 SS1
ระบบของเตา : Natural Air Control Incinerator (A.C.I.)
ขนาด (ประมาณ) : W 1,500 mm. x L 2,650 mm. x H 2,000 mm.
น้ำหนัก (ประมาณ) : 10,000 Kg. (เตาเผา)
ปริมาณขยะที่เผาได้/ชม. : 300 ก.ก./ชม.
อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ (ขยะเปียก : ขยะแห้ง) : 25:75
ห้องเผาไหม้ : 2 ห้องเผา + Cyclone
อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ : 850 ℃
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ : ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์เติมอากาศ
อายุการใช้งาน : 3 - 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
การรับประกัน : 2 ปี นับจากเริ่มใช้งานหรือการส่งมอบ