เตาเผาขยะ รุ่น ACI 150 Series 1

MODEL ACI 50 SERIES 1
MODEL ACI 50 SERIES 1
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ รุ่น ACI 150 Series 1
ระบบของเตา : Natural Air Control Incinerator (A.C.I.)
ขนาด (ประมาณ) : W 1,370 mm. x L 3,100 mm. x H 3,000 mm.
น้ำหนัก (ประมาณ) : 12,000 Kg. (เตาเผา)
ปริมาณขยะที่เผาได้/ชม. : 150 ก.ก./ชม.
อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ (ขยะเปียก : ขยะแห้ง) : 25:75
ห้องเผาไหม้ : 2 ห้องเผา + Cyclone
อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ : 850 ℃
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ : ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์เติมอากาศ
อายุการใช้งาน : 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
การรับประกัน : 1 ปี นับจากเริ่มใช้งานหรือการส่งมอบ