เตาเผาขยะ รุ่น ACI 120 Series 5

ACI 120 SERIES 3
ACI 120 SERIES 3
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ รุ่น ACI 120 Series 5
ระบบของเตา : Natural Air Control Incinerator (A.C.I.)
ขนาด (ประมาณ) : H 1,400 x L 2,700 x H 2,600 mm.
น้ำหนัก (ประมาณ) : 10,000kg.
ปริมาณที่เผาได้/ ชม. : 120 – 150 Kg/ชม.
อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ (ขยะเปียก:แห้ง) : 25:75
ห้องเผาไหม้ : 3 ห้องเผา
อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ : 650 ~ 900 ℃
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ : ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์เติมอากาศ
ระบบเติมอากาศ : ไม่มีระบบ หรืออุปกรณ์เติมอากาศ
อายุการใช้งาน : 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
การรับประกัน : 1 ปี นับจากวันเริ่มใช้งานหรือส่งมอบ