เตาเผาขยะ รุ่น ACI 200 Series 2

คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ รุ่น ACI 200 Series 2
ระบบของเตา : Natural Air Control Incinerator (A.C.I.)
ขนาด (ประมาณ) : W 1,400 x L 3,000 x H 2,000 mm. ปล่อง H 8,000 mm.
น้ำหนัก (ประมาณ) : 12,000 Kg.
ปริมาณขยะที่เผาได้/ชม. : 150 – 200 ก.ก./ชม.
อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ (ขยะเปียก : ขยะแห้ง) : 25:75
ห้องเผาไหม้ : 2 ห้องเผา (Five Chambers)
อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ : 650~900 ℃
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ : ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์เติมอากาศ
อายุการใช้งาน : 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
การรับประกัน : 1 ปี นับจากเริ่มใช้งานหรือการส่งมอบ
ราคา : 3,000,000 บาท