เตาเผาขยะ รุ่น ACI 20 Series 2

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow

คุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ รุ่น ACI 20 Series 2
ระบบของเตา : Natural Air Control Incinerator (N.C.I.)
ขนาด (ประมาณ) : เส้นรอบวง 2.40 ม. x สูง 1.25 ม. ความสูงปล่องไฟ 3.75 ม.
น้ำหนัก (ประมาณ) : 725kg.
ปริมาณที่เผาได้/ ชม. : 20 Kg/ชม.
อัตราส่วนของขยะที่เผาได้ (ขยะเปียก:แห้ง) : 25:75
ห้องเผาไหม้ : 2 ห้องเผา
อุณหภูมิในขณะเผาไหม้ : 650 ~ 900 ℃
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ : ไม่ใช้เชื้อเพลิงช่วยเผาไหม้
ระบบเติมอากาศ : ไม่มีระบบ หรืออุปกรณ์เติมอากาศ
อายุการใช้งาน : 5 ปี (ไม่น้อยกว่า)
การรับประกัน : 1 ปี นับจากวันเริ่มใช้งานหรือส่งมอบ
ราคา : 150,000 บาท