เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท เอเชีย อีโค เอิร์ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ด้วย ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท เตาเผาขยะชุมชนแบบสำเร็จรูป

วิศวกรกลุ่มนี้มีความชำนาญในการผลิตเตาเผาในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 40 ปี และผลิตสินค้าส่งขายไปหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลยเซีย ไทย รวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นเอง

2554 ถึงปัจจุบัน

ผลิตเตาเผาขยะรุ่น ACI 120 Series 1 กับ Series 3 ที่เผาขยะในปริมาณ 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ACI 80 Series 1- ACI 20 Series 1,2 – ควบคุมการเผาขยะด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ใช้พลังงานภายนอกเข้ามาช่วยในการเผา จำหน่ายให้หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทั่วประเทศ และได้จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศเวียดนามในปี 2555 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานที่นำไปใช้

  • ตรวจวัดค่าของอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควันของเตาเผาขยะรุ่น ACI ปี 2551 ที่ จังหวัดเชียงราย ปี 2554 ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดพะเยา ซึ่งได้ผลการตรวจอากาศมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ กรมควบคุมมลพิษประกาศไว้
  • บริษัทฯ มุ่นเน้นการผลิตเตาเผาขยะที่ไม่ก่อมลพิษ จึงกำหนด เป็นคำขวัญ “จริงใจ ห่วงใย สิ่งแวดล้อม”

งานด้านที่ปรึกษา

ในฐานผู้เชี่ยวชาญเตาเผาทุกประเภท บริษัทฯ ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศ

บริษัทฯ พัฒนาสินค้าใหม่ด้านการประหยัดพลังและการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะออกวางตลาดในปี 2558