หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานเอกชน

หจก. สุทธิสุพริ้นท์เทค

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

สวนสัตว์สงขลา

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

บจก. ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

บริษัท เอส บี ฟู้ด จำกัด

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

บริษัท พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ จำกัด

20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

ร้านลีเมอร์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

ตลาดทุ่งเกวียน

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

บจก. บาริโอ

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

บจก. เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

Koh Racha Resort

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

บจก. บ้านรายา แทรเวิล แอนด์ ทัวร์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 2 เครื่อง

บจก. พี เอส เอ๊าท์ดอร์ โพรดักชั่น

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

สถานปฎิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง