ลูกค้าต่างประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

Dong Xanh Investment and Development JSC, เวียดนาม

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 6 เครื่อง

CH. Camchang (Lao) Co.,Ltd., ลาว

ขนาด 80 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง
ขนาด 120 ก.ก./ชม. 2 เครื่อง

Dima Investors Service Co.,Ltd, LIBYA

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

PHU THO CITY,  เวียดนาม

ขนาด 120 ก.ก./ชม.