ภาคใต้

ภาคใต้

เทศบาลตำบลหงาว อ.เมือง จ.ระนอง

1 incinerator with 120 kg/hr capacity

เทศบาลตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบจ. ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 2 เครื่อง