ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

อบต. ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง และขนาด 150 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลฟากท่า อ.แม่ขะจาน จ.พะเยา

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. บ้านท่าทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. บ้านบึงใส อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. บ้านหนองตะคลอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. บ้านสันพิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. บ้านหัวครัก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขนาด 20 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

รพ.สต. สบบง กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.แม่ขะจาน จ.เชียงราย

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ขนาด 150 ก.ก./ชม. 2 เครื่อง