หน้าแรก

โทรสาร

054-019735

สำนักงานใหญ่

065-9345435, 084-7664949, 054-019733

อีเมล์

yanyong41@gmail.com

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอเชีย อีโค เอิร์ท จำกัด

เอเชีย อีโค เอิร์ท จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ด้วย ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท เตาเผาขยะชุมชนแบบสำเร็จรูป โดยร่วมธุรกิจการค้ากับ บริษัท ซังเคียว อินซิเนอร์เรเทอร์ จำกัด

วิศวกรกลุ่มนี้มีความชำนาญในการผลิตเตาเผาในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 40 ปี และผลิตสินค้าส่งขายไปหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลยเซีย ไทย รวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นเอง

สินค้า

สินค้าทั้งหมดจาก บริษัท เอเชีย อีโค เอิร์ท จำกัด

สาธิตสินค้า

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ทต. บ้านเพ จ.ระยอง
การตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ทต. บ้านเพ จ.ระยอง
เตาเผาขยะที่เกาะเสม็ด
เตาเผาขยะ
จากบริษัท เอเชีย อีโค เอิร์ธ
ติดต่อเรา

เรานำเสนอเตาเผาขยะคุณภาพสูง
มุ่งเน้นการผลิตเตาเผาขยะที่ไม่ก่อมลพิษ
“จริงใจ ห่วงใย สิ่งแวดล้อม”