ติดต่อเรา

โทรสาร

054-019735

สำนักงานใหญ่

065-9345435, 084-7664949, 054-019733

อีเมล์

yanyong41@gmail.com

ติดต่อเรา

เอเชีย อีโค เอิร์ท

เลขที่ 437 หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

084-7664949, 054-019733, 054-019734, 093-1372887

054-019735

INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC

Lan Gioi, Tan Yen District, Bac Giang Province, Vietnam

0240.3.579.476

Mr. Giang: 09812.292.865, Mr. Thang: 0982.226.228

0240.3.579.789

http://www.dongxanhbg.vn